Ce pierdem dacă producem „energie verde” în mod iresponsabil?

Dintre toate tipurile de surse regenerabile, energia apelor, a vântului, a soarelui și biomasa sunt cele mai utilizate în România.

Pentru producerea energiei sunt necesare amenajări ale solului și apelor, defrișări, lucrări de construire (centrale, parcuri, stații) precum și infrastructura de acces (drumuri, șanțuri), captare (țevi, conducte, cabluri) și transport (stâlpi, cabluri, stații de transformare).   

Fiecare din aceste investiții are un impact asupra naturii, peisajelor sau comunităților locale. Biologii, ecologii și geologii împart efectele asupra naturi în următoarele categorii: pierdere de habitate, alterarea habitatelor, fragmentarea habitatelor, perturbarea vieții și pierderi de exemplare ale populațiilor speciilor protejate (mortalitate).

Riscuri

Pierderi de habitate

Animalele și plantele își pierd casa. Pentru amplasarea unor parcuri sau hidrocentrale este necesară defrișarea terenului, devierea sau blocarea cursului de apă. Animalele sunt nevoite să îți caute noi teritorii, iar unele specii de flori sau arbori pot dispărea.

Fragmentarea habitatelor

Întreruperea cursului râurilor prin baraje sau praguri împiedică peștii să se înoate în amonte, pentru a depune icre. Populațiile de pești devin tot mai mici și pot dispărea.

pasari moarte eoliene

Mortalitate

Milioane de păsări și lilieci mor în fiecare an, în Europa, în urma coliziunii cu turbinele eoliene. Păsările se lovesc de palele turbinelor, întrucât acestea sunt amplasate pe culoarele de zbor. Mișcarea elicelor provoacă scăderi bruște de presiune care duc la accidente pulmonare (barotraumă).

Alterarea habitatelor

Microhidrocentralele cu captare lasă un volum mic de apă pe cursul râurilor. Peștii nu au sufiecientă apă pentru a se hrăni, ascunde sau pentru a vâna. Amplasarea parcurilor fotovoltaice pe pajiști afectează plantele iubitoare de lumină.