Surse regenerabile de energie

Sunt surse care se regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile.

Energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale poate fi captată și transformată în electricitate prin diferite procedee. 

Utilizarea surselor regerabile este lipsită de emisi de carbon, însă poate avea efecte distructive asupra biodiversității și peisajelor naturale. Înlocuirea surselor convenționale (cărbune, gaze natural, petrol, păcură) cu surse regenerabile este una din măsurile de reducere și inversare a achimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de carbon.

În 2015, 52% din capacitatea brută instalată în România pentru producerea de energie era bazată pe surse regenerabile.

Cum folosim sursele regenerabile? Avantaje și dezavantaje.

Hidro (mare putere)

Transformă energia cinetică a apelor captate prin baraje, pe răuri sau în lacuri de acumulare. Hidrocentralele produc 31% din energia consumată în țara noastră. Au marele avantaj de a dispune de energie indiferent de anotimp sau parte a zilei.

Energie eoliana

14% din energia produsă în România o datorăm vântului. El pune în mișcare moriști amplasate în parcuri eoliene. Poate produce o cantitate foarte mare de energie, mai ales pe timpul nopții. Principalul dezavantaj este fluctuația vântului, fapt care face ca producția de energie să varieze.

Energia solară

Este captată de panouri solare amplasate în parcuri fotovoltaice. Producția este direct condiționată de ciclul zi-noapte, de latitudinea locului unde este captată, de anotimpuri și de pătura noroasă. Parcurile solare au cel mai mic impact asupra naturii – un mare avantaj!  – iar prețul de producție este în continuă scădere.

Hidro (mică putere)

Microhidrocentralele folosesc turbine amplasate direct pe cursurile de apă. În mod tradițional erau folosite în cătune unde nu există acces la rețea, astfel că folosirea pentru producția națională a generat o cantitate foarte mică de energie (2% din consumul total). Principalul avantaj este producerea de energie în afara rețelei, iar folosirea la scară națioală a favorizat distrugerea râurilor de munte. Sunt peste 500 microhidrocentrale în România, în diverse stadii (proiectare, execuție, funcționare).